•• Management, advies & coaching ••

Column

Heeft de provincie vernieuwsagenda nodig?

Geschreven op

Provinciale democratie naar 2030 Lezing te Almere voor PS Flevoland op 6 april 2017 – Herman Sietsma Hoe functioneert Flevoland in 2030? Het voorspellen van de toekomst van provincies is een hachelijke zaak. W Lees meer »

Hartmans Netwerk: 20 jaar kwaliteit in openbaar bestuu

Geschreven op

In Amerongen werd afgelopen vrijdag 9 december het 20-jarig lustrum gevierd van Hartmans Netwerk. De naam verwijst naar de voormalig gemeentesecretaris van Goes die zich de scholing van jonge ambtenaren aantrok. Lees meer »

De ambtenaar en de overheid

Geschreven op

Ambtenarenwet in revisie Al zes jaar is een wetsvoorstel onderweg naar de eindstreep; het gaat, zou je kunnen zeggen, in een ambtelijk tempo. Kern van het voorstel, dat is ingediend door twee Kamerleden (van CDA en D66) is de afschaffing van de specifieke ambtelijke statu... Lees meer »

Pelgrimeren

Geschreven op

Dit weekend liepen we samen het Pelgrimspad. Een wandeling van Amsterdam naar Visé. Het pad loopt langs de meest prachtige plekjes van Nederland. Dit pad lopen we sinds enkele jaren samen. Het is niet alleen het lopen. Het is vooral het samen familie zijn. Lees meer »

Brexit: UK isoleert

Geschreven op

UK ISOLEERT De ingrijpende beslissing van het Britse volk (dat wil zeggen ¾ van het volk en daarvan net de helft, dat is dus ongeveer 1/3 deel) om Europa de rug toe te keren zal nog lang nagalmen. Het voelt voor de achterblijvers onaangenaam om door Engeland geïsoleerd te... Lees meer »

Democratie in meervoud; democratie voor goede tijden

Geschreven op

We moeten een antwoord vinden op de behoefte die burgers hebben aan invloed op de publieke gang van zaken, maar die hun heil niet zoeken in partij en politiek. Dat is ongeveer de alarmkreet –de auteurs noemen het een oproep- van de auteur van de commissie Toekomstgericht... Lees meer »

Kunstbeleid of loterij?

Geschreven op

Kunstbeleid: Procedurele politiek of loterij? Enkele jaren geleden mocht ik aanwezig zijn bij het jaarlijkse prijzenfestival van de Bankgiroloterij. Miljoenen aan bijdragen werden verdeeld onder culturele instellingen en het leuke was dat na afloop iedereen blij de Nieuwe... Lees meer »

Column Herman Sietsma: "Maak verschil"

Geschreven op

Openbaar bestuur: it’s the economy! (?) Het recent verschenen rapport van de Studiegroep Openbaar Bestuur onder leiding van SG van Zwol van BZK "Maak verschil" geeft een even interessante als opmerkelijke bijdrage in de discussie over het openbaar bestuur. I Lees meer »