•• Management, advies & coaching ••

Brexit: UK isoleert

UK ISOLEERT

De ingrijpende beslissing van het Britse volk (dat wil zeggen ¾ van het volk en daarvan net de helft, dat is dus ongeveer 1/3 deel) om Europa de rug toe te keren zal nog lang nagalmen. Het voelt voor de achterblijvers onaangenaam om door Engeland geïsoleerd te worden (zoals de Britten dat zo mooi zeggen: “the continent is isolated”) , maar de kans is groot dat grootste verliezers toch de Engelsen zelf zijn.

 

Europa heeft na de Tweede Wereldoorlog in hoog tempo gebouwd aan een Unie die voortbouwde op de redding door Engeland van het Duitse schrikbewind. Er is daarbij echter eenzijdig nadruk gelegd op de economische belangen van vrij verkeer van personen, diensten en goederen, waarvan de voordelen vooral door bepaalde groepen worden genoten. Het kan niet anders dan dat er dan ook verliezers zijn van dat geïdealiseerde “vrije verkeer”.

 

Met die economische ontwikkeling is het wel goed gekomen. Maar de bankencrisis, de belastingontduiking door grote bedrijven, de werkloosheid in relatie tot immigratie, de bureaucratie; dáár hebben de gewone man en vrouw niet om gevraagd. Dat delen ze met hun stem nu aan de elite mee.

Europa heeft meer naar haar zoon Rousseau geluisterd - de mens is vrij om te doen wat hij wil - dan naar haar zoon Calvijn - het leven gaan om dienstbaarheid en soberheid -.

 

Natuurlijk is een afkering van Europa in onze mondiale samenleving een kortzichtige reactie. Al in 1688 verbond onze stadhouder Willem III Groot-Brittannië aan Europa door zijn koningschap van Engeland. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat deze stap betekenisvol is geweest in de ontwikkeling van het British Empire, al was het maar omdat hij de Bank of England stichtte. Deze connectie van Engeland met het continent was zodoende het begin van de mondiale Britse positie in de 18e eeuw.

 

In Kasteel Amerongen - waarvan ik de eer heb directeur te zijn - woonde in de 17e eeuw de familie van Reede. Godard van Reede van Ginkel was de legeraanvoerder van Willem III, die o.a. de slag aan de Boyne en de Slag bij Athlone (1690 en 1691) voor Willem III won. In zijn geboortehuis, kasteel Amerongen, staat in de prachtige plafondschildering in de ontvangsthal, aangebracht bij de herbouw van het kasteel na de verwoesting door Lodewijk XIV; Quid reddam Domino – hoe zal ik het de Heer vergelden?

Dat was een mooi motto geweest voor Europa na de oorlog.  

Naar het overzicht