•• Management, advies & coaching ••

4 tips voor gemeenten om focus aan te brengen in duurzame ambities

4 Tips voor gemeenten met duurzame ambities: Focus!

 

Recent verscheen de monitor duurzame gemeenten opgesteld in opdracht van de directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wat opvalt is het grote verschil in bestuurskracht dat gemeenten aan de dag leggen. Het rapport is hier te vinden:

https://vng.nl/onderwerpenindex/internationaal/nieuws/governance-monitor-duurzame-gemeenten-verschenen

 

Vanuit onze ervaring bij gemeenten zien we vier cruciale tips om duurzame doelen te bereiken, met als gemene deler: Focus!

 

Focus op realisatie en bestuurskracht (versus focus op planvorming)

Vrijwel iedere gemeente heeft een plan om duurzaamheid te bevorderen, meer in het bijzonder om op een goede wijze om te gaan met energie. Veelal is dit plan resultaat van een langdurig proces van overleg, bepalen van ambitie, meten en weten. We zien dat gemeenten over het algemeen goed zijn in deze fase van planvorming. Echter, na besluitvorming in de Raad begint het echte werk. En de praktijk is regelmatig weerbarstig, de plannen en ambities blijken moeilijk uitvoerbaar. Trek daarom mensen aan die uitblinken in ‘excellent uitvoeren’.

 

Focus op nu (versus op 2040)

Veel gemeenten hebben lange-termijn doelen; ‘Wij werken energie-neutraal in 2040’. Het is goed om een stip op de horizon te hebben, maar in 2040 zullen we niet kijken wat we in 2017 hebben afgesproken. Die stip kan gemeente belemmeren om nú aan de slag te gaan. Immers; 2040 is nog ver weg. Vanuit de ambitie 2040 moet terug gerekend worden, wat dit betekent in de komende collegeperiode 2018 – 2022.

 

Focus op financiering via duurzame businesscases (versus ‘klassiek begroten’)

De onderzoekers die de monitor opstellen bevelen aan de bestuurskracht te versterken door monitoring van duurzaamheid aan de begrotingscyclus van gemeenten te koppelen. Planvorming strandt niet zelden omdat duurzame ambities kostbaar lijken te zijn. Echter, de realiteit is inmiddels anders. Duurzame energie is sinds dit jaar concurrerend met energie opgewekt met fossiele brandstof. We moeten onze wijze van denken en onze wijze van financieren veranderen. Via duurzame businesscases, waarin de kosten voor de baten uitgaan, maar waarin we meerjarig óók de opbrengsten ramen, kunnen schijnbaar dure plannen financieel haalbaar worden.

 

Focus op jezelf (versus je partners)

Het is evident dat de overheid haar partners nodig heeft om haar doelen te bereiken. Grote bedrijven, midden- en klein bedrijf, onderwijsinstellingen, corporaties; ze zijn allemaal nodig om de transitie mogelijk te maken. Echter, dit mag voor een gemeente met ambitie nooit reden zijn met de vinger naar de ander te wijzen. En dit zien we wel vaak gebeuren. Bestuurlijk en ambtelijk leiderschap is nodig om het goede voorbeeld te geven. Pas dan zullen we naar onze partners een geloofwaardig verhaal hebben om hen uit te dagen samen doelen te stellen en deze te realiseren.

 

Sietsma & Sietsma zijn gespecialiseerd in advies, procesmanagement en projectmanagement van realisering duurzame doelstellingen.

 

Naar het overzicht