•• Management, advies & coaching ••

Arrien manager bedrijfsvoering (a.i.) Rijnwaarden

Begin november start Arrien als manager Bedrijfsvoering bij de gemeente Rijnwaarden. Voor Arrien is Rijnwaarden bekend; hij werkte er begin 2015 a.i. als manager Beleid. De opgave is, naast het dagelijks leiding geven aan deze afdeling, begeleiding van het proces van herindeling. Rijnwaarden wordt dat per 1 januari 2018 heringedeeld met de gemeente Zevenaar.  

Naar het overzicht