•• Management, advies & coaching ••

Herman blikt terug op tijd als NCG en kijkt vooruit

Groningen

Herman heeft de tweede helft 2018 de functie van interim-Nationaal Coördinator Groningen vervuld. Dit was een tijdelijke opdracht; deze vacature is inmiddels per 1 januari 2019 definitief vervuld met de benoeming van Peter Spijkerman.

 

De NCG gaat NIET over de schade-afhandeling (dat gebeurt door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade TCMG) en ook NIET over het Nationaal Programma Groningen (waarvoor 1,15 miljard ter beschikking is gesteld), maar specifiek over de omvangrijke versterkingsoperatie van woningen waar een risico bestaat op onveiligheid t.g.v. de aardgaswinning, totaal te onderzoeken huizen zo’n 15.000. De opdracht gedurende de2e helft van 2018 bestond uit twee belangrijke taken:

 

* Het opstellen van een Plan van Aanpak voor de versterking van woningen die daarvoor op grond van het zgn. HRA-model (Hazard and Risks Assessment, bepalend zijn de verwachte risico’s)  in aanmerking komen. Dit plan, dat door de NCG-organisatie is opgesteld, is tot stand gekomen na overleg met maatschappelijke organisaties en gemeenten - die het overigens niet hebben willen vaststellen - op 2 november 2018 en het vormt de basis onder de versterkingsoperatie;

 

* Het opstellen van een visie op de organisatie van de NCG, voor de fase van uitvoering van de versterkingsoperatie.

 

Hoewel beide producten dus bij het beëindigen van mijn opdracht beschikbaar waren, voelt het “verlaten” van Groningen allerminst als het overdragen van een afgeronde klus. Ik heb intensief samengewerkt met de gemeenten, de provincie, de ministeries van BZK EZK, de maatschappelijke organisaties Groninger Gasberaad en Groninger Bodembeweging, de inspecteur Staatstoezicht op de Mijnen, het Centrum voor Veilig Wonen; en al deze betrokkenen staan vandaag en ook de komende jaren dag in dag uit voor de opgave om kwaliteit en tempo van de versterkingsoperatie te verhogen. 

 

Kasteel Amerongen en Huis Doorn

Vanaf 1 januari 2019 kan Herman zijn werk als directeur resp. directeur-bestuurder van Kasteel Amerongen en Huis Doorn weer meer aandacht geven met (gemiddeld) resp. 4 en 3 dagdelen per week. Beide kasteelmusea hebben in 2018 uitzonderlijk goed gepresteerd (>25% groei! Met resp. 43 000 en 59 000 bezoekers!), mede te danken aan de herdenking van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog en komst van Keizer Wilhelm I in 1918, maar ook en vooral door inzet van (per museum) zo’n 200 vrijwilligers en een enthousiaste kleine maar deskundige vaste staf!

 

Rekenkamers

Ook het werk als bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer (provincies Noord-Brabant en Limburg) en - via bureau Necker van Naem - als rekenkamerfunctionaris van Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne heeft Herman weer volledig opgepakt.

Naar het overzicht