•• Management, advies & coaching ••

Advies Sietsma & Sietsma BWB

Sietsma & Sietsma stelden in samenwerking met Seintra vd Laar een advies op voor Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB). Het doel was om onderbouwde informatie en inzicht te krijgen in
de formatie en bijbehorende budgetten die voor de bedrijfsvoering van BWB zelf nodig is, alsmede in de formatieve en budgettaire consequenties van uitvoering door BWB van nieuwe en geharmoniseerde taken. Onderdeel van de opdracht was een evaluatie van de bestaande samenwerking tussen BWB en de deelnemende gemeenten.
 
Onlangs is het rapport aan de deelnemende raden aangeboden. Zoals de titel aangeeft zijn wij van oordeel dat BWB en de deelnemende gemeenten voor een tweesprong staan. 

 

Geinteresseerd in het advies: 

 

Download hier

 

 

Naar het overzicht