•• Management, advies & coaching ••

Sietsma & Sietsma leveren organisatie-advies aan Bedrijfsvoeringsorganisatie W-Betuwe

Begin 2016 startten de gemeenten Tiel, Geldermalsen en Culemborg gezamenlijk de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB). Deze organisatie met ruim 150 professionals moet de drie gemeenten (samen circa 100.000 inwoners) ondersteunen bij de taken op de gebieden van financiën, personeelszaken, juridische zaken, IT/ informatiemanagement en facilitair. Hiervoor werd een Gemeenschappelijke Regeling gestart.

 

Nu, twee jaren na de start, wil de organisatie zich verder ontwikkelen en klaar zijn om de drie gemeenten in de nieuwe collegeperiode optimaal te ondersteunen, faciliteren en adviseren.

 

BWB heeft Sietsma & Sietsma gevraagd een organisatieadvies op te stellen. Onze aanpak kenmerkt zich door de juiste feiten & cijfers te koppelen aan een organisatie die aansluit bij de wensen van de drie afnemende gemeenten. Breed politiek, bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor een organisatie BWB die toekomstbestendig is, is essentieel. Dit voorjaar zullen we ons advies opleveren; we kijken ernaar uit in de West-Betuwe aan de slag te gaan!

Naar het overzicht