•• Management, advies & coaching ••

Start nieuw seizoen Sietsma & Sietsma

We starten na een zomer met zeilen, wandelen en kamperen vol energie aan onze doorlopende én nieuwe opdrachten. Arrien werkt samen met de gemeente Wageningen als adviseur in de domeinen ‘sociaal’ en ‘cultuur’. Centraal hierin staan vragen over respectievelijk partnerschap in het sociaal domein en de samenwerking van ’t Venster, Junushoff en de bibliotheek. In Oldenzaal begeleidt hij de organisatieverandering die momenteel gaande is, langs de sporen procesinnovatie, cultuur en structuur.

 

Op 5 oktober vindt in Arnhem het VNG/VOC congres plaats rond het thema duurzaam vervoer in steden. Arrien zal die dag als congres-voorzitter optreden.

 

Voor Herman springt - naast zijn diverse andere opdrachten - zijn werk als Eerste Kamerlid eruit. Op 13 september a.s. wordt hij beëdigd als lid van de Eerste Kamer in de vacature die ontstaat door het zwangerschapsverlof van Mirjam Bikker. 'Zijn' portefeuille bestrijkt onder andere de domeinen van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie, Infrastructuur en Milieu en Cultuur. Het zijn terreinen waarmee Herman zich in de loop der jaren bij het werken voor gemeenten en provincies intensief  in aanraking mee is gekomen en hij zal zijn ervaring kunnen inzetten bij de controle van het regeringsbeleid en het meewerken aan goede kwaliteit van wetgeving.

 

Het is maar een korte periode; per 1 januari zal Mirjam Deo Volente haar plek weer innemen. Toch vervult hij dit ambt gedurende deze korte tijd met enthousiasme, wetend dat het volk vertegenwoordigd moet worden, de regering gecontroleerd en wetten tot stand gebracht.

 

Wanneer Sietsma & Sietsma u dit seizoen kunnen helpen om vraagstukken op het gebied van advies, toezicht, management of coaching op te lossen; schroom niet ons te benaderen, zodat wij u met onze partners kunnen helpen met het zoeken en uitvoeren van de juiste oplossing.

 

Naar het overzicht