•• Management, advies & coaching ••

Nieuws

Sietsma & Sietsma op de helft...

Geschreven op

Sietsma & Sietsma: Overzicht medio 2017 Sietsma & Sietsma hebben een succesvol half jaar achter de rug. Samen met onze partners werkten we aan de volgende opgaven: - Gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne: Lees meer »

4 tips voor gemeenten om focus aan te brengen in duurzame ambities

Geschreven op

4 Tips voor gemeenten met duurzame ambities: Focus! Recent verscheen de monitor duurzame gemeenten opgesteld in opdracht van de directie Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Wat opvalt is het grote verschil in bestuurskracht dat gemeenten aan de d... Lees meer »

Arrien Sietsma concern-manager Samenleving gemeente Wageningen

Geschreven op

Met ingang van 02 januari 2017 vervult Arrien voor de duur van een jaar de functie concern-manager Samenleving bij de gemeente Wageningen. Teams die van Samenleving deel uitmaken zijn beleid & strategie, publiekszaken, bedrijfsvoering, participatie en het Startpunt. Lees meer »

Arrien start als manager bedrijfsvoering Rijnwaarden

Geschreven op

Sinds begin november jl. is Arrien begonnen aan zijn opdracht manager bedrijfsvoering bij de gemeente Rijnwaarden. Onder deze afdeling vallen onder andere financien, personeelszaken, veiligheid, juridische zaken, communicatie en secretariaat. Lees meer »

Afronding opdracht Oldenzaal

Geschreven op

Deze week rondt Arrien zijn opdracht in Oldenzaal af. Vanaf februari jl. heeft hij de reorganisatie van de gemeente begeleid, samen met een team kwartiermakers in opdracht van de gemeentesecretaris. Het organisatieplan is onlangs door het college vastgesteld. Lees meer »

Maidenspeech Herman Sietsma in Eerste Kamer

Geschreven op

Op 11 oktober jl. heeft Herman in de Eerste Kamer zijn maidenspeech gehouden over de Mediawet. Kernpunt in zijn speech was het belang van de derde weg van de maatschappelijke zelforganisatie, naast de tucht van de markt en de macht van de overheid. Lees meer »

Arrien manager bedrijfsvoering (a.i.) Rijnwaarden

Geschreven op

Begin november start Arrien als manager Bedrijfsvoering bij de gemeente Rijnwaarden. Voor Arrien is Rijnwaarden bekend; hij werkte er begin 2015 a.i. als manager Beleid. De opgave is, naast het dagelijks leiding geven aan deze afdeling, begeleiding van het proces van heri... Lees meer »

Start nieuw seizoen Sietsma & Sietsma

Geschreven op

We starten na een zomer met zeilen, wandelen en kamperen vol energie aan onze doorlopende én nieuwe opdrachten. Arrien werkt samen met de gemeente Wageningen als adviseur in de domeinen ‘sociaal’ en ‘cultuur’. Centraal Lees meer »

Herman Sietsma directeur rekenkamers Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

Geschreven op

Herman Sietsma is via bureau Necker van Naem benoemd tot directeur van de rekenkamers van de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Plv. directeur is Maaike van Elteren, secretaris is Nienke Huis in ‘t Veld, beiden eveneens van Ne... Lees meer »

Herman Sietsma lid Eerste Kamer

Geschreven op

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft aan senator Mirjam Bikker (ChristenUnie) op haar verzoek tijdelijk ontslag verleend als Lid van de Eerste Kamer voor de periode september t/m december van dit jaar wegens zwangerschap en bevalling. Lees meer »